Abid Raja vil ikke flytte fødetilbudet før sammenslåingen

Venstre-nestlederen mener at Nordmøre skal ha et fødetilbud som gir forutsigbarhet og trygghet, men legger til at beslutningen er tatt.