Bevaring av fødeavdelingen stemt ned

Stortinget vedtok fredag med 53 mot 49 stemmer å avvise et forslag fra Senterpartiet om å be regjeringen sikre at ingen av dagens fødeavdelinger eller andre fødetilbud legges ned.