Fødeavdeling i fare igjen

Styreleder Nils Kvernmo (til venstre) har gitt direktør Gunnar Bovim i oppdrag å utrede om Orkdal sykehus kan bli et sykehus med bare planlagte oppgaver. Foto: Ned Alley

Styreleder Nils Kvernmo (til venstre) har gitt direktør Gunnar Bovim i oppdrag å utrede om Orkdal sykehus kan bli et sykehus med bare planlagte oppgaver. Foto: Ned Alley

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Hvis St. Olavs Hospital ikke får mer penger til å dekke utgiftene med å bygge nytt sykehus, kan akuttfunksjoner som fødeavdelinga ved Orkdal sykehus bli nedlagt.

DEL

Styreleder Nils Kvernmo ønsker nå en utredning på hva som kan gjøres, dersom sykehuset ikke får dekt kapitalkostnadene ved utbyggingen i Trondheim.

Fra før har St. Olavs spart 500 millioner på to år. For 2009 er det lagt inn besparelser på nye 150 millioner. Dette til tross, er det et underskudd på 76,5 millioner i budsjettet for 2009.

For få uker siden sa helseminister Bjarne Håkon Hansen, at Helse Midt-Norge har fått nok penger, og at det er opp til foretaket selv å prioritere bruken.

Dermed kan Orkdal i framtida bli et rent elektivt sykehus (med bare planlagte oppgaver), og fødeavdelingen bli redusert til fødestue - eller nedlagt.

Fortvilelse

Ved fødeavdelingen i Orkdal, skjer det opp imot 600 fødsler årlig. En god del nordmørskvinner, fra både Surnadal, Rindal, Aure og Halsa, bruker Orkdal som fødesykehus.

De vil dermed bli direkte berørt dersom sykehuset nedgraderes.

Tillitsvalgt Eli Skei Kvakland er frustrert og fortvilet over at det går mot nye runder med kamp for å beholde fødeavdelinga og de andre akuttfunksjonene ved sykehuset.

– For både fødende, lokalsamfunn og de ansatte, er dette helt fortvilt. Vi skal visst aldri få fred for nedleggingsspøkelset, sier jordmora.

Artikkeltags