Flytter tannlegetilbud til Molde?

Skeptisk: Margareth Solvik og Steinar Berge liker ikke ideen om at tannhelsetjenesten på sykehuset i Kristiansund skal flyttes til Molde.

Skeptisk: Margareth Solvik og Steinar Berge liker ikke ideen om at tannhelsetjenesten på sykehuset i Kristiansund skal flyttes til Molde.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Først kom beskjeden om at tannlegebehandlingen på sykehuset i Kristiansund skal flyttes til Molde. Så ble avgjørelsen trukket tilbake.

DEL

Psykisk utviklingshemmede, psykiatriske pasienter, rusmisbrukere og folk med alvorlig tannlegeskrekk får i dag tannlegebehandling med narkose på sykehuset.

Like før jul sendte helseforetaket brev om at dette tilbudet skal flyttes til Molde. Og det med ultrakort frist. I løpet av romjulen skulle utstyret vært ryddet unna.

Nå har det kommet ny beskjed: Prosessen stilles i bero til 1. mars.

Selvdekkende

Frp-politiker Steinar Berge var i sin tid initiativtager til å få etablert tannbehandling med narkose i Kristiansund. På slutten av 70-tallet var han administrerende overlege på sykehuset. Tilbudet kom, og har vært der i 30 år.

Berge er overbevist om at eneste motivasjon for ønsket om å flytte er å få opp inntektsgrunnlaget til Molde sjukehus. Fylkeskommunen og Nav dekker utgiftene helseforetaket har ved disse pasientene.

– Denne servicen skal etter loven være selvdekkende. Helseforetaket skal ikke kunne tjene penger på behandlingen, sier Berge.

Gjennomskuelig

– Jeg synes motivasjonen er lett gjennomskuelig. Ved å styrke avdelingen i Molde kan man få økt inntekstpotensialet. Men da ved å snyte andre offentlige instanser som fylke, Nav og trygdesystem i det som skal være et økonomisk nullspill.

Et sted mellom 60 og 65 pasienter behandles årlig i Kristiansund. Tidens Krav har opplysninger om at kostnaden i Kristiansund er på cirka 200.000 kroner i året. I Molde behandles litt færre pasienter for 500.000 kroner mens det i Ålesund brukes hele 1,3 millioner på en omtrent like stor pasientgruppe.

– Her ligger inntektspotensialet, tenker jeg, sier Berge.

Advarer

Margareth Solvik er formann i Kristiansund-avdelingen til Norsk forbund for utviklingshemmede. Hun reagerer sterkt på at tilbudet kan bli flyttet.

– Brukerne og pårørende er meget godt fornøyd med tilbudet i Kristiansund. Det er viktig at det opprettholdes. Lang ventetid for å få time, og lang kjøretid for å komme til behandlingen, er problematisk. Spesielt for sterkt utviklingshemmede. Ikke minst når det er snakk om full narkose, sier hun.

– Denne svake gruppen må ikke brukes i et politisk spill om sykehusoppgaver, advarer Margareth Solvik.

Artikkeltags