Kvernberget økte mest av alle flyplassene i landet

Av Avinors 43 flyplasser i Norge, var det Kristiansund lufthavn Kvernberget som økte mest i august.