SAS avviser prisdiskriminering fra Kvernberget

SAS avviser påstander om at de prisdiskriminerer passasjerer på strekningen Kristiansund – Oslo, samtidig som de favoriserer Oslo-reisende fra og til Molde.