Det har lenge vært kjent at flåttbitt kan overføre bakteriesykdommen borreliose og virussykdommen skogflåttencefalitt.

Men nå har forskerne funnet ut at flåttbitt også kan gi parasittsykdommer både hos dyr og mennesker.

En av parasittene som kan overføres ved et bitt, er blodparasitten babesia, skriver Forskning.no.

Det er en encellet parasitt som finnes i mange ulike varianter, og en ny studie viser at variasjonen og utbredelsen av babesia i flått i Norge er større enn forventet.

Det er funnet tre nye varianter i Norge. Ifølge studien fører utbredelsen og mangfoldet til at både husdyr og mennesker kan smittes hvis de bites av flått.

I likhet med malariaparasitten, infiserer babesiaparasitter de røde blodcellene. Det kan føre til at den som bites, får sykdommen babesiose som gir feber og anemi (lav blodprosent, eller mer presist for lite hemoglobin i blodet).

Det finnes forskjellige arter av babesiaparasitten som kan infisere dyr og mennesker. Disse artene trives i ulike typer flått, men mange finnes i skogsflåtten her i landet.

I Norge har man lenge funnet parasitten «Babesia divergens» som kan gi babesiose hos storfe. Ifølge forskerne kan denne parasitten også smitte mennesker, selv om det er få dokumenterte tilfeller av dette fra Norge.

Forsker Øivind Øines ved Veterinærinstituttet har – i samarbeid med forskere fra Høyskolen i Telemark og Vytautas Magnus University i Litauen – gjennomført en studie der litt over 1.900 flått fra store deler av Sør-Norge har blitt undersøkt i jakten på babesia.

I denne studien har de klart å påvise fire forskjellige babesiaarter i Norge: Den allerede kjente «Babesia divergens» i tillegg tre nye varianter.

I den undersøkte flåtten fant forskerne at i underkant av én prosent av flåtten var bærer av én av disse babesiavariantene.

Funnet av blodparasitten «Babesia venatorum» var overraskende og var den babesiavarianten vi fant mest av i skogflåtten vi undersøkte, forteller Øines til Forskning.no.

Prosjektet har vist at utbredelsen av denne babesiavarianten er relativt stor langs Sørlandskysten, mye større enn det vi trodde. Denne blodparasitten kan i likhet med «Babesia divergens», smitte til menneske etter flåttbitt og gi sykdom.

Han understreker likevel at det begrenset risiko for å bli infisert av blodparasitten babesia dersom du skulle være uheldig å bli bitt av flått fordi bare én av hundre flått var positiv. (ANB)

Her kan du lese mer om den norske flåttforskningen