Fiskere vil ikke godta sjøkabel på Nordmøre – ber om møte i Kristiansund

– Ser ikke annen løsning enn å legge kabelen på land, mener Møre og Romsdal Fiskarlag.