Rømmer fra Smøla i frykt for at laksen skal bli PD-smittet

Et oppdrettsselskap med anlegg på Smøla ønsker nå å rømme unna laksesykdommen PD (pankreassjuke) ved å flytte fisken til Romsdal.