Avfall kan eksplodere – Arbeidstilsynet fant brudd i alle kontroller

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Det siste året har Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn hos 20 ulike fiskebedrifter i Møre og Romsdal og Trøndelag som behandler fiskeavfall i form av ensilasje.

Etter tilsynene er det gitt pålegg til samtlige virksomheter.

– Vi kan ikke si noe om næringen som helhet, men i de tilsynene vi har gjennomført er hovedinntrykket at mange mangler kunnskap om de biologiske og kjemiske prosessene som kan skje ved ensilering av fisk, sier Frid Mikkola, nasjonal koordinator for akvakultur i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Fiskeensilasje

Fiskeensilasje er fiskeavfall som er konservert med maursyre. Syra bidrar til at avfallet brytes ned, slik at det kan bearbeides videre til fiskeolje og fiskemel. Når organisk materiale brytes ned under ugunstige betingelser og uten tilførsel av luft, dannes det farlige gasser.

Tilsynene ble gjennomført med bakgrunn i en rekke farlige hendelser.

Sommeren 2017 ble to arbeidstakere ved Lerøy Midt på Hitra alvorlig skadet etter å ha arbeidet med vinkelsliper på en tank som hadde vært brukt til fiskeensilasje. Det har også vært tilsvarende hendelser andre steder i landet de siste årene.

Ensileringsprosessen foregår i store tanker. Hvis prosessen ikke skjer riktig, kan det dannes eksplosive og giftige gasser. Når arbeidstakere skal jobbe i en ensilasjetank er det viktig å sikre at atmosfæren i tanken er trygg før arbeidet starter.

– I de fleste av de 20 tilsynene ble det kontrollert om virksomhetene foretok kontroll og nødvendige målinger for å sikre trygg atmosfære i tankene, og vi fant brudd på dette hos 80 prosent av virksomhetene der dette ble kontrollert. Dette gjaldt både i og på tanker, i rør og trange rom, sier Mikkola i pressemeldingen.

– Vi fant brudd på ett eller flere kontrollpunkt hos alle virksomhetene vi førte tilsyn med. Mange hadde behov for veiledning om hva som egentlig skjer i prosessen, og hvordan de kan gjøre målinger, legger Mikkola til.

Halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk pålegg for manglende bruk av stoffkartotek. Hver fjerde virksomhet hadde mangler knyttet risikovurdering ved planlegging og utførelse av varmt arbeid. Hver fjerde virksomhet fikk også pålegg knyttet til feil oppbevaring av kjemikalier.

Artikkeltags