Kontrollerte 700 fiskere - fortsatt rom for forbedring

Hilde Herland var Råfisklagets prosjektleder for kvalitetstilsynet. Her i samtale med Halvard Larsen på Årvikstrand.

Hilde Herland var Råfisklagets prosjektleder for kvalitetstilsynet. Her i samtale med Halvard Larsen på Årvikstrand.

Artikkelen er over 2 år gammel

Det landes mye hvitfisk av god kvalitet og de fleste fartøyene er utstyrt for å ta vare på kvalitet. Likevel er det et stort rom for forbedring, viser en rapport Norges Råfisklag har levert til Nærings- og fiskeridepartementet.

DEL

Norges Råfisklag har siden 2015 gjennomført kvalitetskontroller på fisk, fartøy og mottaksanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Tilsynet var en prøveordning på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og ble uført i et samarbeid mellom Mattilsynet, Nofima og Råfisklaget.

Kvalitetstilsynet ble etablert for å forsøke å forbedre kvaliteten på hvitfisk som landes av kystflåten, og for å gi fiskesalgslagene en større rolle i å følge opp dette arbeidet.

Går i riktig retning

I løpet av prøveordningen har Råfisklaget kontrollert ca. 700 fartøy, og man ser at utviklingen går i riktig retning, melder Råfisklaget i en pressemelding.
 

– Vi ser en forbedring av den generelle kvaliteten på fisk som leveres, men det er helt klart rom for bedring. Det er viktig å sette dette på dagsordenen, spesielt i båten og på kaia, sier avdelingsleder for ressurs og miljø i Norges Råfisklag, Charles Ingebrigtsen etter at rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet.
 

Råfisklaget ønsker økt fokus på kvalitet i alle ledd i verdikjeden, og mener at det her ligger et stort potensial for enda større verdiskaping i næringen. Tilsynet hadde til hensikt å gjøre fisker oppmerksom på forhold som påvirker kvaliteten på fangsten, bevisstgjøre og forsøke å få til holdningsendringer.
 

– Vi har opplevd at dialogen med fiskere flere steder har medført endring i praksis, og at vi har kommet tilbake til anlegg etter en tid og hvor fangstene er av en betydelig bedre kvalitet enn tidligere. Dette er også bekreftet fra kjøpersiden, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.
 

Økt oppmerksomhet på kvalitet

Råfisklagets kontrolltilsyn mener at en formell involvering av fiskernes salgslag i et kvalitetstilsyn, gjennom Fiskesalslagslova, vil ha en positiv effekt på kvaliteten til fisken som landes, og at fiskeindustrien gjennom en slik ordning gradvis vil få tilgang til mer kvalitetsråstoff som stiller dem friere til å velge behandling, bearbeiding og produksjon til ulike anvendelser.

– Prøveordningen har lykkes med å øke oppmerksomheten rundt kvalitetsarbeidet i næringa, og vi mener at dette i seg selv vil gi holdningsendring over tid. Vi mener det er viktig at næringen tar et ansvar i kvalitetsarbeidet og ønsker derfor å videreføre ordningen på permanent basis, sier Ingebrigtsen.

Det arbeides aktivt med tiltak for å forbedre kvaliteten på norsk fisk. Norges Råfisklag, Sjømat Norge og FHF samarbeider på flere fronter for å finne gode løsninger.

Et annet eksempel på kvalitetsfremmende arbeid er merkevareordninger, som for eksempel Skrei-merkeordningen i regi av Sjømatrådet. I skreisesongen har Råfisklaget ansvaret for Skreipatruljen, i samarbeid med Norges Sjømatråd. Skreipatruljen kontrollerer at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden.

– Merkevareordninger som Skrei-merkeordningen er viktig for det generelle kvalitetsarbeidet, og vi mener det er viktig at ordningene videreføres på samme nivå som tidligere år, sier Ingebrigtsen.

Noen funn fra rapporten:

  • Om lag 85 % av fangstene var tilstrekkelig utblødd.
  • Om lag 75 % av fangstene var kverk-skjært (bruk av ensnitts metode for bløgging).
  • Om lag 90 % av sløyingen var fagmessig utført.
  • Om lag 40 % av fangstene hadde redskapsmerker (hovedsakelig garnmerker og rødslått fisk).
  • Om lag 70 % av båtene hadde utstyr for utblødning.
  • Om lag 90 % av båtene hadde tilstrekkelig containerkapasitet og om lag 80 % hadde tilstrekkelig vann for å unngå press på fisken
  • Om lag 65 % av båtene holdt fiskeslagene adskilt.
  • Gjennomsnitts-temperatur ble målt til 4,1 grader, litt under halvparten av fangstene hadde en temperatur lik eller under 4C
  • Nesten alle anleggene hadde tilstrekkelig mottakskapasitet.

Artikkeltags