Nå kan folk over hele landet enkelt rapportere inn dette elektronisk på FiksGataMi. Skriv inn postnummer for det området feilen gjelder, velg på kart hvor det er, og skriv inn noen ord om problemet. Det sendes da en e-post til kommunens postmottak og vil saksbehandles videre internt.

Nettstedet Fiks gata mi, ble lansert nasjonalt mandag denne uka. Tirsdag morgen var det allerede kommet inn over 450 meldinger fra hele landet om alt fra hullete veier, til manglende måking og forslag om fotgjengerfelt, skriver Kristiansund kommune på sine nettsider.

http://www.fiksgatami.no/