Kvinnen fikk utbetalt vel 50.000 kroner for mye i overgangsstønad. Nå er hun dømt.

Hun ble også dømt til 24 dager i fengsel, men straffen er betinget med en prøvetid på to år. I tillegg må hun selvsagt betale tilbake de 56.000 kronene hun fikk for mye utbetalt.

Tiltalte hevet overgangsstønad fra Nav for en periode hvor hun også var i arbeid. I en samtale med trygdekontoret opplyste tiltalte at hun ikke varslet om inntektene fordi hun trodde at hun kunne ha inntekt i seks måneder før hun ga beskjed om dette.

Dommerne delte seg i skyldspørsmålet. De to lekdommerne mente hun hadde handlet grovt uaktsomt, mens fagdommeren, konstituert tingrettdommer Frederik Meringen, mente det var bevist at hun handlet forsettlig og i vinnings hensikt.

Straffen for grovt uaktsomt bedrageri er markert lavere enn ved forsettlige trygdebedrageri.

Etter at tiltalte hadde fått lest opp dommen, gjorde hun det klart at hun tok betenkningstid.

Retten ble ledet av konstituert tingrettdommer Frederik Meringen med Anne Grete Holm og Bjørn Karstein Røsand som meddommere. Aktor var politifullmektig Lina Ersvik Pettersen og forsvarer var advokat Geir Kvande.