Ingen løfter om fergepenger til kystfylkene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), kommunalminister Nikolai Astrup (H), klimaminister Sveinung Rotevatn (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterte fylkene til ferjemøte mandag etter at fire kystfylker og KS har gått sammen i kampen for mer penger til ferjene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), kommunalminister Nikolai Astrup (H), klimaminister Sveinung Rotevatn (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterte fylkene til ferjemøte mandag etter at fire kystfylker og KS har gått sammen i kampen for mer penger til ferjene. Foto:

Av

Fire statsråder holdt møte med kystfylkene etter fergeopprøret den siste tiden. Det ble ingen lovnader om penger, men statsrådene ga «positive signaler».

DEL

Det sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland.

– Vi har diskutert utfordringene fylkene har. Regjeringen sier at dette er en felles utfordring, og det er veldig bra, sier Bentzen etter møtet som ble holdt i Samferdselsdepartementet mandag.

Nordland trenger årlig rundt 200 millioner kroner for å få på plass et grønt fergetilbud, viser en foreløpig rapport fra Norske Veritas, ifølge Bentzen.

– Vi har store utfordringer hvis vi skal nå ambisjonene i det grønne skiftet, noe vi selvfølgelig ønsker. Så det er klart at vi må ha støtte, og regjeringen må komme på banen. Signalene vi får her, er positive, sier han.

– Ble tatt på alvor

Foruten Nordland deltok Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms og Finnmark på møtet. Også Kommunesektorens organisasjon (KS) var på plass. De har gått sammen med fylkene i kampen for mer penger til fergene.

Regjeringen var tungt representert. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), kommunalminister Nikolai Astrup (H), klimaminister Sveinung Rotevatn (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) troppet opp.

Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland synes møtet var vellykket og sier at de ble tatt på alvor.

– Jeg opplever at de leter etter løsninger for å komme oss i møte. De var veldig lyttende og viste en sterk vilje til å samarbeide om å finne løsninger, sier Askeland.

Han presenterte både tall og utfordringer fylkeskommunen står overfor i fergedriften.

Vestland trenger mellom 300 og 380 millioner kroner for å finansiere en grønn fergedrift, anslår han.

– Har ikke lovet noe

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ikke si om det er aktuelt å legge mer penger på bordet.

– Vi har ikke lovet noe på møtet i dag, sier han.

Bakgrunnen for møtet er at regjeringen er bekymret for prisutviklingen på fylkesfergene. Særlig er de interessert i kostnadene som følger omstillingen til en grønn drift, ifølge Hareide.

– Klimakostnaden er naturlig for oss å vurdere. Å ikke satse klimavennlig er ikke noe alternativ i 2020, sier han.

Dialog

Fylkeskommunene var bedt om å ha med en foreløpig vurdering av kostnader og inntekter knyttet til den fylkeskommunale fergedriften, særlig overgangen til nullutslippsløsninger.

15. mars må de legge fram det regjeringen kaller «en grundig redegjørelse for de økonomiske sidene» av driften.

Hareide er vag på hva som skjer etter fristen, men sier at regjeringen skal gå i dialog med fylkeskommunene.

– Vi får da se hvor mye prisene har økt og hva som er grunnlaget for det. Når vi har fått det, må regjeringen i dialog med fylkene og finne ut hva som er en naturlig konsekvens for grunnlaget vi sitter med, sier han.

Artikkeltags