Foreslår førerløse ferger på E39 i stedet for bru

Sintef mener førerløse ferger kan erstatte bruer i framtiden. Nå ønsker SV at dette kommer inn i planleggingen av fergefri E39.

DEL

– Du kan få mange ferger for de millionene det koster å bygge brusamband, sier Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker i Sintef, til NRK.

Sintef mener førerløse ferger må vurderes som alternativ til bruer og undersjøiske tunneler, men har ikke gått inn konkret på hvilke fjordkryssinger dette bør gjelde for.

SV mener at dette bør tas med i vurderingen for fergefri E39. Partiet er imot planene om en fergefri kyststamvei, og krever nå at Samferdselsdepartementet følger nøye med på jobben Sintef gjør på dette området.

– Slike ferger kommer om ikke lenge. Da synes vi at det er rart at miljøene som jobber med slike fergeløsninger ikke er med i planleggingsprosessen, sier transportpolitisk talsmann i SV, Arne Nævra, til NRK.

For at slike ferger skal kunne konkurrere med bru eller tunnel, mener Sintef at man må ha mange små ferger som kan gå ofte.

– Det skal alltid ligge en til kai, så bilene kan kjøre rett innpå, sier Ørnulf Jan Rødseth i Sintef til NRK.

E39 går fra Kristiansand til Trondheim, en distanse på cirka 1.100 km. Reisetiden er i dag 21 timer og det er sju fergesamband på strekningen, blant dem er Halsa–Kanestraum på Nordmøre. Målet med Fergefri E39 er ifølge Statens vegvesen å kutte i reisetiden ved å erstsatte fergestrekninger med bruer og tunneler, i tillegg til å utbedre flere strekninger på land. Dette er anslått å koste 340 milliarder kroner.

Artikkeltags