Fergeturné med politikere

Politikere skal reise med ferge på Nordvestlandet for å se hvordan fergetilbudet kan bli bedre.

Politikere kommer til Molde for å lytte til hvordan fergetilbudet kan bedres.

Politikere kommer til Molde for å lytte til hvordan fergetilbudet kan bedres. (Foto: )

DEL

KUN 99 kr for ALT på nett.

Lederen av kommunalkomiteen på stortinget, Helge André Njåstad og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kristin Holm Jensen, på fergeturné på Nordvestlandet for å lytte til hvordan fergetilbudet kan bli bedre.

- I vårt langstrakte land spiller fergene en nøkkelrolle for å løse den daglige logistikken. Mange vestlendinger er helt avhengige av fergen, og vi må sørge for at fylkene har best mulig forutsetninger for å levere et godt fergetilbud med mange avganger, sier Njåstad i en pressemelding.

Endring i kostnadsnøkkel

Møreforskning har på oppdrag fra departementet kommet med innspill til endringer i delkostnadsnøkkelen for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene. Rapporten er sendt til fylkeskommunene for innspill og skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2018.

Det vil bli lagt vekt på innspillene fra fylkeskommunene når det skal vurderes om rapporten gir grunnlag for å gjøre endringer i dagens kostnadsnøkkel.

- Målet med prosjektet var å bidra til en kostnadsnøkkel som er enda bedre egnet til å fange opp variasjoner i utgiftsbehovet mellom fylkeskommunene, og som i større grad er basert på objektive kriterier.  Vi vurderer nå innholdet i rapporten og om den gir grunnlag for å gjøre endringer i dagens kostnadsnøkkel for båt og ferje. Departementets vurderinger av rapporten vil bli presentert i kommuneproposisjonen sammen med eventuelle forslag til endringer i nøkkelen, sier Njåstad.

De skal besøke følgende fergesamband på torsdag:

Molde - Sekken

Solholmen - Mordalsvågen

Sølsnes - Åfarnes

Fredag blir det møte med fylkeskommunene på fylkeshuset i Molde. Der vil resultater fra Møreforsking sin rapport bli presentert.

Har du gått glipp av disse sakene?

De mest leste sakene av våre abonnenter de siste dagene:

– Jeg er en kriger

Tre gauper felt lørdag

– Prosessen vil fortsette  

De mest leste sakene som er åpne for alle:

Kvinne skadet i utforkjøring  

Mistet lappen på stedet  

Hadde nesten kommet hjem - havnet utfor veien  

Artikkeltags