– Det er bra med dialog, men vi gir oss ikkje før ferjekrisa er løyst

Ordførar Eva Hove (frå venstre), ordførar Ingrid Rangønes, stortingsrepresentant Hadia Tajik og fylkesordførar Tove-Lise Torve.

Ordførar Eva Hove (frå venstre), ordførar Ingrid Rangønes, stortingsrepresentant Hadia Tajik og fylkesordførar Tove-Lise Torve. Foto:

DEL

Distriktspolitikk var et sentralt tema på Arbeiderpartiet sin siste ordførerkonferanse. Ordførerne Ingrid Ovidie Rangønes, Eva Hove og Tove-Lise Torve er godt fornøyde med konferansen.

Dette skriver de tre ordførerne i en pressemelding.

– Det er viktig for vårt fylke at Arbeidarpartiet er så tydelege på behovet for grøn omstilling og ein industripolitikk som vektlegg fornybar energi. Det finst mykje kompetanse i vårt næringsliv som kan brukast i denne samanhengen. Det er også viktig at Arbeidarpartiet er klar på at kommunar som stiller sine naturressursar til disposisjon, skal sitje igjen med sin rettmessige del av verdiskapinga, sier de tre ordførerne i pressemeldingen.

– Derfor er vi glade for at partileiinga så klart støttar vårt syn når det gjeld å ivareta vertskommunane sine interesse når det gjeld havbruk, vindkraft og vasskraft.

– Jonas Gahr Støre var krystallklar i si haldning til Kraftskatteutvalet si innstilling: Det er ikkje aktuelt for Arbeidarpartiet å endre på konsesjonsordningane. Derimot må vi legge opp til eit regime som stimulerer til meir produksjon av fornybar energi, og ikkje det motsette, som vil bli konsekvensen om utvalet sine tilrådingar vert gjennomført», skriver de tre ordførerne i pressemeldingen.

Ny ferjepolitikk

De uttaler videre at «omlegging til nullutsleppsferjer er eit viktig grep i det grøne skiftet. Men at kostnadene med denne omstillinga kan ikkje veltast over på innbyggjarar og næringsliv i dei delane av landet som er avhengige av ferje».

– Det vil undergrave folk si oppslutning om viktige klimatiltak, og det er djupt urettferdig, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve.

Ordførerne opplyser at hun fikk tydelig støtte av nestleder Hadia Tajik, som gjerne vil sette seg ned med Tove-Lise Torve for å meisle ut en ny ferjepolitikk.

– Men først må regjeringa rette opp i underfinansieringa av ferjene, mener Ap-ordførerne.

Videre skriver ordførerne at «samferdselsminister Knut Arild Hareide har også uttrykt at det er viktig at samferdselssektoren «leverer på klima». Her er nullutsleppsferjer eit viktig element. Ministeren inviterer no til dialogmøte med KS og dei berørte fylkeskommunane».

– Det er bra med dialog, men vi gir oss ikkje før ferjekrisa er løyst, og det ligg meir pengar på bordet, sier de tre ordførerne.

Les også: Tror fergevinden snur

Artikkeltags