Fellingsperioden for jerv er fra 10. september til 15. februar med unntak av fredning i romjula.

Rovviltnemnda i region 6 som omfatter Nord- og Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal har fastsatt en totalkvote på 30 jerver i de tre fylkene. Av disse kan det felles inntil 10 tisper.

I tillegg kan det bli tildelt ytterligere fem dyr i løpet av fellingsperioden dersom det er behov for dette.

Områdeinndeling

De sju dyra som kan felles i Møre og Romsdal, fordeler seg med fire dyr i område med mål om yngling og tre dyr i område uten mål om yngling.

På Nordmøre følger denne grensa riksveien fra Nesset til Sunndalsøra og videre via Ålvundeid og Ålvundfjord til Surnadal og videre gjennom Rindal mot Trøndelag.

Alt sør og øst for denne linja er område hvor yngling tillates, alt på motsatt side er utenfor det myndighetene har fastsatt som yngleområde for jerven.

I fjor ble det felt fire jerver på Nordmøre.

Må ha lisens

Alle som jakter på jerv må skaffe seg lisens, noe som kan gjøres hvis man registrerer seg og søker på nettsiden www.jegerregisteret.no.

Interessen for jervjakt synes å være ganske stor blant jegerne på Nordmøre. Da Tidens Krav i november i fjor sjekket antall lisensjegere, hadde 157 jegere sikret seg lisens på jerv mot 131 året før.

Erfaringen fra de siste åra er at det er mange storviltjegere som kombinerer denne jakta med jervfelling. Flere av dyra som ble skutt i fjor, ble tatt av jegere som egentlig satt på hjortepost.

Areal- og miljøvernavdelinga i Møre og Romsdal fylke oppretter en egen jervtelefon før jakta starter slik at jegerne hele tiden kan holde seg oppdatert om gjenværende kvote og hvilke dyr som allerede er felt.

Les mer om jervjakta på fylkets nettsider.