Familiekos: John Asbjørnog Signe Kjøl ser en del tradisjonelle programmer i tv-stua.

Full pakke er ikke gratis

Full pakke er ikke gratis. John Asbjørn Kjøl (14) har fått seg jobb og tar sin del av byrden.
Publisert