STILLE FØR STORMEN: Kristiansunds-ordfører Kjell Neergaard har brettet opp ermene og gjør seg klar til å gyve løs på styreleder Ingve Theodorsen og toppsjef Espen Remme i helseforetaket. Møtet med nordmørskommunene i formannskapssalen to dager før det omstridte styremøtet utløser en strøm av telefonsamtaler mellom helsetoppene. Også Bent Høies departement er inne i bildet.

Fødeutsettelsen som forsvant

To dager før styremøtet i Helse Møre og Romsdal deltok styrelederen i diskusjoner om å utsette den omstridte sammenslåingen av fødeavdelingene. Men det var før en stri strøm av telefonsamtaler, til og med om natten, mellom toppene i Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal og Bent Høies departement.
Av
Publisert