Nå blir det fartsmåling i to tunneler i fylket

Det kjøres fort også i Freifjordtunnelen (bildet), men det er i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) det nå er gitt grønt lys for gjennomsnittsmåling av fart.

Det kjøres fort også i Freifjordtunnelen (bildet), men det er i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) det nå er gitt grønt lys for gjennomsnittsmåling av fart.

DEL

Samferdselsdepartementet melder onsdag ettermiddag at det blir fartsmåling i tre nye tunneler, to av dem ligger i Møre og Romsdal.

– Gjennomsnittsmåling av fart begrenser antallet drepte og hardt skadde med 50 prosent på ulykkesutsatte strekninger. Det er altså et meget godt verktøy som jeg vil bruke der det trengs mest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet har etter søknad fra Statens vegvesen gitt grønt lys for at gjennomsnittsmåling (såkalt streknings-ATK) kan iverksettes i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) på riksvei 658, samt i Mælefjelltunnelen på E 134.

I disse tunnelene er det dokumentert høy gjennomsnittsfart. Ålesundstunnelene har også hatt mange ulykker, mens det i Mælefjelltunnelen – ifølge pressemeldingen – jevnlig måles hastigheter på over 200 km/t.

– Vi har lyttet til bekymringene som har kommet i forbindelse med høy fart i disse tunnelene, og vi har lyttet til de faglige rådene vi har fått., sier Hareide som vil ha gjennomsnittsmåling av fart i disse tunnelene så snart som mulig og når nødvendig skilting er på plass.

– I vår vurdering legger vi vekt på at andre kontrolltiltak i tunnel er praktisk vanskelig å gjennomføre, og utsetter kontrollpersonellet for risiko. Med økt ulykkesrisiko som følge av dokumentert høy gjennomsnittsfart og hyppige fartsovertredelser, er vurderingen av alternative virkemidler at streknings-ATK være det beste og mest kostnadseffektive trafikksikkerhetstiltaket i disse tunnelene, sier samferdselsministeren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken