Vurderer å sette folk om bord i lasteskipet

Rederiet vurderer nå å sette folk om bord «Hagland Captain» som fortsatt ligger for anker og sterk slagside utenfor Farstad.