Snart blir det dyrere i barnehagen

Hver heltidsplass i barnehagen blir 50 kroner dyrere i måneden fra august – noe som tilsvarer 600 kroner i året dersom barnehagen har betaling for samtlige 12 måneder.

Hver heltidsplass i barnehagen blir 50 kroner dyrere i måneden fra august – noe som tilsvarer 600 kroner i året dersom barnehagen har betaling for samtlige 12 måneder. Foto:

Maksprisen øker fra 1. august.

DEL

Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak, og fra 1. august øker maksprisen for en heltidsplass i barnehagen til 3040 kroner.

Prisen i dag er 2990 kroner, dermed blir hver barnehageplass 50 kroner dyrere i måneden fra august – eller 600 kroner dyrere hvert år per barn dersom barnehagen har betaling for samtlige 12 måneder. Juli er betalingsfri måned noen steder.

Mange barnehager som serverer mat har et kosttillegg i prisen. Dette legges på i tillegg til maksprisen, og er årsaken til at sluttregningen er høyere enn maksprisen som settes av Stortinget.

Fra 1. august blir det også endring i ordningen med gratis kjernetid. Dette videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt, og utvides til også å gjelde 2-åringer. Gratis kjernetid gjelder husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548.167 kroner per år (fra 1. august).

Artikkeltags