Eventyrlig på Smøla

Ordfører Iver Nordseth roste på sitt siste kommunestyremøte egen administrasjon for god økonomistyring, fra rådmann og til den enkelte medarbeider i hver enhet.

Ordfører Iver Nordseth roste på sitt siste kommunestyremøte egen administrasjon for god økonomistyring, fra rådmann og til den enkelte medarbeider i hver enhet.

Artikkelen er over 6 år gammel

Det vanket mye skryt og verbal ros til kommunestyret på Smøla som hadde sitt siste møte tirsdag kveld.

DEL

I sin avskjed med kommunepolitikken etter 20 år som ordfører og 28 år i kommunestyret oppsummerte Iver Nordseth fireårsbolken med å slå fast følgende:

– Æ trur vi trygt kan sei at denne fireårsperioden kan kalles investeringsepoken, med de største investeringene i kommunens historie noensinne. Mellom 100 og 150 millioner.

Tilbakeblikk

Starten skjedde for ti år siden da Smøla fikk 10 millioner fra Statkraft til oppstart av vindparken. Sammen med 25 millioner fra nedsalget i Neas til Trondheim Energi hadde kommunen nærmere 40 millioner i fondsmidler som ble fordelt på ulike prosjekt høsten 2005.

– Og vi gjorde noe enda viktigere. Da 2. byggetrinn av vindparken stod ferdig i 2005, og eiendomsskatten økte, vedtok kommunestyret enstemmig å bruke 4 millioner årlig til satsing på næringsutvikling, for å fortsette satsingen etter omstillingsperioden, sa Nordseth.

Realiserte

Alt dette, sammen med en betydelig andel eksterne midler, har gjort det mulig for politikerne å realisere Smølahallen, Gurisentret, nye barnehager, helsesenter, stedsutvikling på Hopen, Straumen og Edøya.

– Samtidig har vi altså etablert samhandling med næringsliv og kulturkrefter som har gitt optimisme, stolthet og etter hvert godt omdømme, sa Nordseth som håpet at de av politikerne i salen som gikk på en ny periode ville sørge for at denne positive trenden fortsatte.

Artikkeltags