Kommer snart: Aasta Hansteen-plattformen er nå på plass i Norskehavet, og skal starte å produsere gass i slutten av 2018. Da åpnes en helt ny gassprovins, og den nye «gassmotorveien» sørover.
Roar Lindefjeld & Bo B. Randulff

Åpner ny gassprovins i Norskehavet

Publisert