Gir ingen forklaring på valg av dyrere alternativ

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke svare på hvorfor man har valgt et av de dyreste alternativene for lokalisering av Eldreombudet og slik påført skattebetalerne en merkostnad.