Vraket billigste alternativ og la eldreombudet til eldreministerens nye hjemkommune

Statsbygg anbefalte Levanger som det økonomisk beste alternativet, men bare 15 dager før kommunevalget besluttet regjeringen likevel å legge eldreombudet til eldreminister Sylvi Listhaugs framtidige hjemkommune Ålesund.