Eldre på Freiøya med dårligere hjelpetilbud

Enhetslederne May Grethe Lundås (til venstre) og Ragnhild Svardal registrerer at tilbudet til de eldre i gamle Frei kommune har endret seg etter kommunesammenslåingen.

Enhetslederne May Grethe Lundås (til venstre) og Ragnhild Svardal registrerer at tilbudet til de eldre i gamle Frei kommune har endret seg etter kommunesammenslåingen.

Artikkelen er over 10 år gammel

Enhetslederne for Frei sjukeheim og hjemmetjenestene ser at eldre i Frei kan ha fått et dårligere tilbud etter kommunesammenslåingen.

DEL

Av JAN ØIVIND JENSEN

Vel to måneder er gått siden Frei og Kristiansund ble slått sammen til én kommune. På forhånd var det en del kritiske røster som fryktet at tilbudet til de eldre og pleietrengende i Frei ville bli dårligere etter kommunesammenslåingen.

Enhetslederne May Grethe Lundås på Frei sjukeheim og Ragnhild Svardal for hjemmetjenestene i Frei innrømmer at enkelte tilbud er blitt dårligere.

For sjukeheimens del er det særlig tilbudet om fysioterapi og ergoterapi som er blitt dårligere.

– Men ellers så får beboerne ved sykehjemmet fremdeles godt stell og omsorg fra kvalitetsbevisste ansatte, sier Lundås.

Fysioterapi

– Tidligere hadde vi fast fysioterapeut her 12 timer i uka. Nå er dette redusert til to timer per uke, og dette får vi merke store negative konsekvenser av på sikt. Både langtids- og korttidsbeboere fikk individuell tilrettelagt trening og oppfølging, noe som bidro til god sirkulasjon av korttidsplasser, og bedre fysikk hos langtidsbeboere. Nå må vi søke om tilbud til hver enkelt beboer som vi mener har behov for det, men opplever dessverre at få mottar et tilbud, sier May Grethe Lundås.

På sikt fører dette til at beboerne blir fysisk dårligere og dermed får et større pleiebehov. Dette igjen medfører større pleietyngde og mer belastning for de ansatte.

Forskjeller

Før kommunesammenslåingen fikk hjemmeværende i Frei tilbud om hjemmehjelp til renhold to timer hver andre uke som hovedregel. Nå får nye hjemmehjelpstrengende hjelp til grovrengjøring hver fjerde uke.

– Tidligere fikk brukerne tildelt tid, mens det nå tildeles tjenester. Tidligere kunne brukerne disponere tida selv, kunne være med hjemmehjelpen ut på butikken for å handle eller til gravstedet for å stelle en grav. Nå forsvinner dette tilbudet, og det er det mange som reagerer på.

Artikkeltags