Stilte på dugnad - 17 år senere kom regning på 250.000 kroner

Dugnadsarbeid eller avtale om at det skulle betales når det senere ble økonomi til det? 17 år etter at jobben var gjort, kom det regning på 250.000 kroner