Nå vil han ha økt fokus på problemet med gamle gjerderester i utmarka.

– Som leder av ettersøksringen i Eide, opplever jeg dyretragedier som dette minst en til to ganger i året. Dette er nemlig ikke første gang at jeg eller andre medlemmer i ringen blir tilkalt når døde dyr blir funnet, innviklet i gamle gjerder, piggtråd, hesjestreng eller tauverk, forteller Ødegård.

Døde like etterpå

Lørdag var det imidlertid litt mer spesielt. En forbipasserende syklist hadde oppdaget rådyrkalven som hang fast i gjerdet etter den ene bakfoten.

Dyret var i live ennå da Ødegård ankom, og det skrek og kavde med sine siste krefter for å komme seg løs. Bare sekunder senere sovnet det inn mellom hendene på ham.

Ønsker opprydding

– Slikt gjør inntrykk, medgir lederen i ettersøksringen som ikke er ukjent verken med jakt eller avliving av skadde dyr.

Han og de øvrige i ettersøksringen har den ofte utakknemlige jobben å lete opp og avlive dyr som blir påkjørt eller kommer til skade på annen måte.

– Men når dyra blir skadd og dør fordi noen ikke rydder opp i gamle gjerder, da blir jeg opprørt, sier Ødegård.

Rusten piggtråd

I det aktuelle tilfellet fra helga, sto gammelt og nytt gjerde side om side. Det gamle gjerdet besto delvis av gammel, rusten piggtråd. Dyret hadde i sin dødskamp greid å vikle seg inn både i det nye og gamle gjerdet.

– Jeg går ut fra at det finnes regler og lovbestemmelser knyttet til gjerdehold, og etterlyser nå hvem som er riktig instans når det gjelder å få fjernet slike gamle dødsfeller fra utmarka, sier Asbjørn Ødegård.