– Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Samferdselsdepartementet mener at kravet vil gjøre drosjekunder mer bevisste på hvilke alternativer de har.

«Kravet om pristilbud gjelder hvis drosjekunden kan oppgi et tilstrekkelig avgrenset bestemmelsessted. Det vil alltid være den laveste prisen av taksameter, pristilbud eller eventuell fastpris som betales», skriver departementet.

Innføringen kommer etter at Forbrukertilsynet i 2017 etterspurte bedre prisoversikt i drosjemarkedet. Samme år falt omsetningen i drosjenæringen med 2,9 prosent, mens antall kjørte kilometer gikk ned 2,8 prosent.