Dragkamp om tunnelpenger

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

SUNNDAL: Stranda-ordfører Frank Sve mener rassikringsprosjektet Stranda-Hellesylt er sidestilt med tunnelplanene i Jordalsgrenda, og aksepterer ikke at Jordalsgrenda skal gå foran og fullfinansieres.

DEL

Både Sunndal-ordfører Knut Reinset (Sp), tidligere leder i fylkets samferdselsutvalg Dagfinn Ripnes (H), nåværende leder Iver Nordseth (V) og veivesenets sjefingeniør Svein Karsten Solbjørg peker til et vedtak i fylkestinget i 1997, hvor Jordalsgrenda og riksvei 62 ble satt foran riksvei 60 og Stranda- Hellesylt.

Ordfører Frank Sve (Frp) i Stranda mener prosjektene i Jordalsgrenda og Stranda- Hellesylt står likt. Han mener det er feil av veikontoret å prioritere Jordalsgrenda.

– Enten så tar Dagfinn Ripnes feil, eller så tar jeg feil. Jeg mener den siste handlingsplanen som ble behandlet i 2001, sidestiller riksvei 60 og riksvei 62.

Planleggingsbudsjett

Statens Vegvesen sendte sist uke sitt foreløpige forslag til handlingsprogram for perioden 2006-2009 til vegdirektoratet. Veivesenet forholder seg til en planleggingsramme på 230 millioner. De foreslår at 145 millioner brukes på å fullfinansiere tunnel mellom Fresvika og Jordalsgrenda. Stranda-Hellesylt får 50 millioner av potten, til oppstart av første byggetrinn av rassikringa mellom Røyr og Hellesylt. Byggetrinn én koster 120 millioner, hele prosjektet 500.

– Hvor har man disse 230 millionene fra? Dette er et arbeidsbudsjett med tall man går ut i fra at man får. Det er viktig å understreke at dette er penger man ennå ikke har. Det er statsbudsjettet for 2006 som bestemmer hvor mye som går til rassikring. Det er tull av veivesenet å prioritere før vi har fått midlene. Det mest formålstjenelige er at vi slår hodene sammen og prøver å sikre at vi får rassikret flest mulig områder for pengene, uttaler Sve.

Han aksepterer ikke at et prosjekt skal særbehandles.

– Det er uaktuelt å akseptere at riksvei 62 skal fullfinansieres og skyve riksvei 60 ut i kulden, slår han fast overfor Tidens Krav.

Historieløs

– Sve er historieløs, mener samferdselsutvalgsleder og Smøla-ordfører, Iver Nordseth.

– Saken er etter min mening krystallklar. Det ble fattet et vedtak om å gjennomføre fire store rassikringsprosjekt i 1997. De to første, i Stordal og Volda, er realisert. Neste ut er nummer tre, Jordalsgrenda. Stranda kommer som nummer fire. I handlingsplana fra 20. juni 2001, som Sve snakker om, står det – og jeg siterer – « fylkestinget viser ellers til den vedtatte prioriteringslista». Det kan ikke sies klarere at prioriteringa fra 1997 skal holdes i hevd, sier Nordseth.

– Det er ikke kultur i fylkestinget for å omkalfatre tidligere vedtak. I handlingsplana Sve referer til, er riktignok de to prosjektene nevnt sammen som et mulig spleiselag, det vil si bompenger. Slik jeg oppfatter det skal Jordalsgrenda prioriteres først, med mindre en alternativ finansieringsform kommer inn i bildet. Da kan det åpnes for at prosjektene blir starte opp parallelt.

Nordseth og samferdselsutvalget får saken på sitt bord mandag, for gjennomgang. Saken blir sendt ut til politisk behandling i februar. Etter å ha vært gjennom samferdselsutvalget og fylkesutvalget havner den endelig i fylkestinget i april. Da skal fylkespolitikerne vedta neste rullering av handlingsplan for nasjonal transportplan. Kommer Jordalsgrenda med der, kan tunnelbyggingen starte på denne tiden neste år.

Artikkeltags