86 km/t i 70-sone ga 4.700 kroner i bot

DEL

Nordmøre tingrett har dømt en mann fra Kristiansund til å betale en bot på 4.700 kroner for å ha kjørt i 86 km/t i en 70-sone.

Siktede hadde seks prikker fra før, og forholdet som retten behandlet, ga ham ytterligere to prikker. Ved åtte prikker eller mer i løpet av tre år, tapes føreretten for seks måneder.

– Retten finner ikke at det er grunnlag for å sette tapstiden til kortere tid enn seks måneder, skriver retten.

Det kreves ikke ny førerprøve som vilkår for å få føreretten tilbake.

Siktede ga i retten en uforbeholden tilståelse, og saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Uten tilståelsen ville boten blitt 5.500 kroner.

Artikkeltags