Hadde 629 filmer med barneporno

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

En nordmøring i 20-årene er dømt til fengsel i åtte måneder for besittelse av 629 filmer og 41 bilder som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. 516 av filmene var unike, og til sammen hadde de en spilletid på 21 timer og 39 minutter.

Grov karakter

– Retten legger i skjerpende retning vekt på at materialet er av et stort omfang, at siktede har besittet materialet over lengre tid og at han har bidratt til spredning til flere personer. Det er også skjerpende at materialet er av grov karakter, herunder at det omfatter videoer som involverer penetrering av barn i 4–8 års alder, skriver retten.

Siktede ga i retten en uforbeholden tilståelse. Det gir ham en strafferabatt. Retten mener at straffen i utgangspunktet bør være ett år i fengsel.

Strafferabatt

Han får også strafferabatt fordi saken har blitt gammel uten at dette kan lastes siktede. Det vises blant annet til at det gikk ni måneder fra politiet fikk varsel om saken til siktede ble pågrepet.

– Dette skal tillegges begrenset vekt. Saksbehandlingstiden fra pågripelse fram til saken ble oversendt retten i november 2017, er imidlertid blitt lang. Det foreligger ikke ren liggetid som gir grunnlag for å konstatere brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Den lange liggetiden skal likevel komme til uttrykk i straffeutmålingen, skriver retten.

Han må også tåle inndragning av datautstyr, mobiltelefon og dropbox-konto brukt til de ulovlige handlingene.

Dommen er vedtatt.

Artikkeltags