5.000 i bot for ulovlig oppbevaring av narkotika

DEL

Nordmøre tingrett har dømt ei kvinne i 20-årene til å betale en bot på 5.000 kroner for ulovlig oppbevaring av 30 narkotiske tabletter.

I skjerpende retning legger retten vekt på at mengden tabletter innebærer en spredningsfare og at siktede er straffet flere ganger tidligere for befatning med narkotika. I formildende retning legger retten vekt på at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse og at saken har blitt avgjort ved tilståelsesdom.

Artikkeltags