Kjøpte hasj for 40.000 kroner i løpet av noen måneder – nå må nordmøringen i fengsel

På godt under et halvt år kjøpte den unge nordmøringen 200 gram hasj.

DEL

Prisen var 200 kroner per gram. Det betyr at han kjøpte hasj for 40.000 kroner i en periode fra juni til oktober. Nå må han i fengsel.

Siktede ga i retten en uforbeholden tilståelse. Han forklarte at han pleide å kjøpe 5 til 20 gram i gangen. En gang kjøpte han 40 gram. Han røykte selv hasjen og verken solgte eller ga noe videre til andre.

Siktede samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

– Streng reaksjon

– Siktede har forklart at han selv har brukt opp all hasjisjen. Mengden hasjisj tilsier likevel i seg selv en spredningsfare, og allmennpreventive hensyn taler for en streng reaksjon i form av ubetinget fengsel, skriver retten i forbindelse med straffeutmålingen.

Retten har landet på at straffen skal være fengsel i 75 dager, men har under en viss tvil kommet til at 30 dager skal gjøres betinget med en prøvetid på to år.

– Det vises til at det foreligger tilståelse, samt at siktede er ung og tidligere ustraffet. Han har opplyst at han ønsker å slutte med hasjisj, skriver retten.

Domfelte har tatt betenkningstid, og dommer er dermed ikke rettskraftig.

Artikkeltags