Dømt for ulovlig hundehold

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Nordmøringen, som er i 40-årene, vedtok ikke bota for å ha brutt båndtvangbestemmelsene. Dermed havnet saken i retten.

– Uhell

Tiltalte mente at det var et uhell at hundene hadde kommet seg ut og forklarte at han alltid passet på hundene sine.

Det er båndtvang fra 1. april til og med 20. august. I denne perioden er det straffbart å ha unnlatt å holde hunden i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

– Spørsmålet er om tiltalte har forholdt seg så aktsomt som det rimelig kan kreves av ham, skriver retten.

Ikke første gang

I den vurderingen legger retten vekt på at tiltalte var kjent med at hundene hadde kommet seg ut av boligen ved en tidligere anledning, og at han tidligere var bedt om å holde hundene i bånd.

– Retten har også lagt vekt på at tiltalte med enkle grep kunne holdt hundene innestengt når han ikke hadde tilsyn med dem. Retten er kommet til at tiltalte ikke har forholdt seg så påpasselig og aktsomt som det er rimelig å kreve av ham, skriver retten.

Naboer ble skremt

Når det gjelder straffeutmålingen, legger retten vekt på at naboene ble skremt av tiltaltes hunder, at overtredelsen ikke er spesielt alvorlig og at det ikke oppsto farlige situasjoner eller skade.

Retten har kommet til at passende straff er 4.000 kroner i bot. I tillegg må ha betale 2.000 kroner i saksomkostninger. Politiet la ned påstand om 4.800 kroner i bot.

Artikkeltags