Henrik kjempet mot Sparebank 1 Nordvest i åtte år før han fikk medhold i retten: – Banken har aldri trodd på meg

– Jeg ønsker fred og ro for familien min og meg selv, sier Henrik Rekdal, som ble utsatt for ID-tyveri. Her foran huset på Skedsmokorset.

– Jeg ønsker fred og ro for familien min og meg selv, sier Henrik Rekdal, som ble utsatt for ID-tyveri. Her foran huset på Skedsmokorset. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I åtte år har Henrik Rekdal kjempet mot Sparebank 1 Nordvest for å bli trodd på at han hadde vært utsatt for et ID-tyveri. Nå har tingretten gitt ham medhold og slått fast at låne- og pantedokumentene er ugyldige.

DEL

– Banken burde hatt mistanke om at de var utsatt for bedrageri fra den dagen jeg tok kontakt med dem i desember 2010, sier Henrik Rekdal.

Han reagerer sterkt på at juridisk direktør Olav Rugset i Sparebank 1 Nordvest (SNV) i mediene har vist til to tidligere rettsavgjørelser som grunnlag for at de fortsatt valgte å forfølge saken mot Rekdal for å få pengene sine tilbake.

I et brev til SNV skriver advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen, som har representert Rekdal i retten, at Rekdal er svært skuffet over bankens holdning i denne saken og forventer at den nå endres.

– Det er på tide at banken legger seg flat og rydder opp i egne feil, skriver Danielsen.

Begjærte tvangssalg av bolig

I 2009 innvilget SNVs avdeling i Ålesund et lån på 2,5 millioner med pant i eiendommer tilhørende Henrik Rekdal. Dokumentene var tilsynelatende underskrevet av Rekdal og hans mor. Beløpet ble utbetalt til en konto som sto i Rekdals navn, men ble deretter overført til en konto tilhørende en person som i 2015 ble dømt for 17 grove bedrageri med et samlet beløp på cirka 36 millioner kroner.

Da renter og avdrag ikke ble betjent, rettet SNV krav mot Rekdal. Banken begjærte i 2011 Rekdals boligeiendom i Skedsmo tvangssolgt, noe retten tok til følge. Rekdal anket avgjørelsen, men anken ble forkastet. Tvangssalget ble i 2014 stilt i bero i påvente av saken som var oppe i Nordmøre tingrett nå i oktober.

Det er behandlingen av spørsmålet om tvangssalg banken viser til når de mener de har fått medhold i to rettsinstanser.

– Villeder publikum

– De og banken bes herved slutte med å villede publikum ved å bruke gamle kjennelser som grunnlag for bankens holdning i Henrik Rekdals sak mot Sparebank 1 Nordvest. Som De er kjent med, var det på tidspunktene da kjennelsene ble avsagt i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett, ikke foretatt fullstendig skriftgransking og heller ikke gjennomført fullstendig etterforsking fra Økokrim sin side, skriver Danielsen i brevet til Rugset i SNV.

– Jeg visste ikke hva jeg gikk til i forbindelse med saken om tvangssalg. Jeg ble anbefalt å be om muntlig forhandling. Da jeg kom, viste det seg å være et rettsmøte. SNV møtte med Rugset og en advokat. Jeg var alene og måtte opptre som min egen advokat. Jeg ble helt overkjørt. Det var rett og slett forferdelig. Det kan virke som om det å ta huset fra folk, nærmest er en proformasak, sier Rekdal.

Selv med rettens kjennelse mot seg, nektet Rekdal å forlate eneboligen han var i ferd med å oppføre i Skedsmo.

– Banken burde hatt mistanke om at de var utsatt for bedrageri fra den dagen jeg tok kontakt med dem i desember 2010, sier Henrik Rekdal.

– Banken burde hatt mistanke om at de var utsatt for bedrageri fra den dagen jeg tok kontakt med dem i desember 2010, sier Henrik Rekdal. Foto:

To skrifteksperter

For å renvaske seg, engasjerte Rekdal ikke bare en, men to skrifteksperter.

– Den første var ikke helt sikker. Det kunne jeg ikke slå meg til ro med. Hun ga meg derfor navn på en svensk ekspert, som blant annet har vært mye brukt av Kripos. Han var sikker på at min underskrift var forfalsket, sier Rekdal.

Men å få ut originaldokumentene fra SNV slik at skriftekspertene kunne ha disse som utgangspunkt, viste seg ikke enkelt.

– SNV sa nei. De ga seg ikke før de fikk en rettslig kjennelse om å gi de fra seg, sier Rekdal.

Da Økokrim gjorde sin etterforsking i forkant av bedrageridommen i 2015, tilsto den bedrageridømte at det var han som sto bak låneopptaket i Rekdals navn.

– Økokrims etterforsker tok kontakt med SNV for å formidle tilståelsen, men likevel valgte banken å fortsette kjøret mot meg for å ta fra meg huset mitt. Det er det som er så ille, sier Rekdal.

Ble trodd

I Nordmøre tingrett ble han trodd.

– Alle bevisene stemte. Jeg fikk medhold på alle punkt. Jeg har hele tiden visst at det jeg sier, er sant. Det er derfor jeg har kjørt på slik jeg har gjort, sier Rekdal.

Da snøballen begynte å rulle for åtte år siden, var huset på Skedsmo langt fra ferdig.

– Jeg hadde så vidt flyttet inn i et soverom, sier Rekdal.

Ønsker fred og ro

Hans største ønske nå er at dommen skal bli rettskraftig slik at han slipper enda en runde i retten.

– Jeg ønsker fred og ro for familien min og meg selv. Jeg har tre små barn, og den eldste er like gammel som denne saken. Vi ønsker å kunne planlegge livene våre. Derfor er det eneste jeg tenker på nå at dommen skal bli rettskraftig, sier Rekdal.

Han får støtte av sin advokat.

– Denne saken har vært en enorm belastning for min klient. Varsellampene i banken burde gått av langt tidligere. De har ikke møtt Rekdal, men gitt et lån med pant i hans eiendommer. Banken har ikke hatt gode rutiner, og likevel har de valgt å kjøre på mot Rekdal for å skaffe seg profitt på hans bekostning. Fra første dag er det eneste de har hatt i tankene å få pengene sine tilbake, sier Danielsen.

Juridisk direktør Olav Rugset i Sparebank 1 Nordvest ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer i forbindelse med denne saken.

– Vi har gitt våre kommentarer til Tidens Krav i forbindelse med avisas oppslag om dommen i Nordmøre tingrett. Vi har ingen ytterligere kommentarer, skriver Rugset i en e-post.

Artikkeltags