Deler til gasskraftverk på plass

De tre containerne i forgrunnen inneholder komponentene som skal utgjøre det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden.

De tre containerne i forgrunnen inneholder komponentene som skal utgjøre det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden.

Artikkelen er over 11 år gammel

AURE: To kraftmoduler og én kontrollmodul kom i går til Tjeldbergodden. Og i neste uke begynner innstalleringen av Statnett sitt mobile gasskraftverk.

DEL

– De tre første containerne er på plass, sier Statnetts ansvarlige for prosjektet på Tjeldbergodden, Sigurd Andenæs.

I løpet av halvannen måned kommer ytterligere fem kraft- og seks kontrollmoduler.

– Kontrollmodulens jobb er å sjekke at kraftmodulen fungerer som den skal, forklarer Andenæs, og røper at den totale kostnadsrammen på det mobile gasskraftverket ligger på rundt 825 millioner kroner.

– Statnett installerer to alternative kraftverk i Norge; ett på Tjeldbergodden, og ett på Nyhamna. Til sammen vil de to verkene koste rundt 1,6 milliarder kroner.

Reinertsen AS, som skal lede innstalleringen, er tilbakeholden med informasjon, men Andenæs forteller at leverandør Pratt & Whitney kommer fra USA i neste uke for å begynne arbeidet med å sette sammen kraftverket.

– De skal blant montere luftinntak, avgassystem og enheter som sørger for å kontrollere brenngassen som skal inn på turbinen. I tillegg skal det installeres en enhet som styrer det hydrauliske trykket til anleggsoppstarten, og en enhet som styrer doseringen av vann, sier Andenæs, og legger til at Pratt & Whitney er verdens nest største turbinleverandør.

Verket skal ha en samlet kapasitet på 155 MW.

Statnett har konsesjon for å installere og prøvekjøre anlegget, men ikke for produksjon. Gasskraftverket skal nemlig kunne settes i drift bare i situasjoner der det er stor fare for rasjonering på kraft i Midt-Norge.

– Det må være 50 prosent sannsynlighet for kraftrasjonering for at vi skal få konsesjon for å starte.

– Det er med andre ord en svært anstrengt kraftsituasjon, og ikke prisen på kraften, som er avgjørende, sier Andenæs.

Artikkeltags