Cruiseturister slipper ut mest CO₂ og legger igjen minst penger

Cruisebesøk i Kristiansund: Men cruiseturistene legger igjen minst penger på land og slipper ut mest CO2 av alle turistgrupper som kommer til Norge viser en fersk rapport.

Cruisebesøk i Kristiansund: Men cruiseturistene legger igjen minst penger på land og slipper ut mest CO2 av alle turistgrupper som kommer til Norge viser en fersk rapport. Foto:

– Vi må gjøre noe med de uakseptable utslippene fra cruise.

DEL

I en fersk rapport utarbeidet av byrået Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv, heter det at cruiseturister legger igjen minst penger på land og slipper ut mest CO₂ av alle turistgrupper som kommer til Norge.

Rapporten gir en oversikt over klimagassutslipp knyttet til forskjellige utenlandske turistgrupper, og setter utslippene opp mot det forbruket som genereres i Norge. Dette melder NHO Reiseliv i en pressemelding.

– Vi må gjøre noe med de uakseptable utslippene fra cruise. Hvis Norge skal vokse som en bærekraftig destinasjon må vi vite hvilke turistgrupper vi bør satse på fremover. Målet må være å tiltrekke oss flere turister med lavt klimaavtrykk, som blir her lenge, og som bidrar til lokal verdiskaping og sysselsetting, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Dramatiske tall

Rapporten viser at det er cruiseturister som legger igjen minst penger på land og slipper ut mest CO₂. De bruker i gjennomsnitt 650 kroner per døgn, de er her i 4,1 døgn og de slipper ut i snitt 659 kilo CO₂ per passasjer.

Ser man på utslipp opp mot forbruk slipper cruiseturister ut 247 gram CO₂ for hver krone brukt i Norge.

– Dette er dramatiske tall som viser at vi er nødt til å begrense cruisetrafikken. Vi skal fortsatt ha cruiseturisme i Norge, men veksten må skje innenfor klimamessige hensyn. Utslipp til sjøs er ikke regulert av EUs kvotehandel slik luftfarten er (som har halvert sine utslipp per passasjerkilometer siden 2001). Cruise derimot, har hatt en økning i CO₂-utslipp på 46 prosent fra 2012 til 2018. Regjeringen må sette strenge nasjonale utslippskrav for cruiseskip, og kommunene på sin side må regulerer antall cruiseankomster slik at veksten ikke går utover tålegrensen til befolkningen, sier Krohn Devold.

Sveitsiske turister gir lite utslipp og mest penger

Svenskene og danskene slipper ut minst CO₂ under deres ferier i Norge, men det er sveitsiske turister, etterfulgt av østerrikere og tyskere, som kommer best ut fordi de genererer lite utslipp og bruker mest penger under oppholdet sitt. Sveitserne bruker 1820 kroner i døgnet, de er her 16,8 dager i gjennomsnitt, de slipper ut 253 kilo CO₂ per opphold. Det er 8 gram CO₂ for hver krone brukt i Norge.

Kinesiske og amerikanske turister kommer godt ut

Det er ikke bare europeiske turister som kommer godt ut – hvis en vurderer klimaavtrykk i forhold til verdiskaping.

Både kinesiske og amerikanske turister har et høyt forbruk. Kinesiske turister slipper ut kun 18 gram CO₂ for hver krone brukt i Norge. I tillegg har direkteflyginger fra Beijing og Oslo redusert CO₂ -avtrykket fra kinesiske turister betraktelig med et avtrykk på 345 kilo CO₂ per opphold for gjennomsnittsturisten fra Kina.

Til sammenligning ligger alle landene i Europa på mellom 177 og 267 kilo CO₂ per opphold.

– Det er med andre ord ikke avskrekkende stor klimaforskjell på en kinesisk og en spansk turist. Kinesere blir i gjennomsnitt 7,4 døgn i Norge, så nå vi jobbe for å få de til å bli enda lengere. Det er det asiatiske markedet som er det viktigste vekstmarkedet. Med denne rapporten kan vi ta de riktige valgene når det gjelder hvilke turister vi skal satse på i framtiden, fortsetter Krohn Devold.

«Interkontinentale cruiseturister» har størst avtrykk

For cruiseturister blir avtrykket i snitt 659 kilo CO₂ per passasjer, og hvis passasjeren kommer fra et annet kontinent øker avtrykket med flyreisen over til Europa der cruiseferien til Norge starter.

For en cruiseturist fra for eksempel Australia blir avtrykket på 1452 kilo per passasjer (de slipper ut 545 gram CO₂ for hver krone brukt i Norge).

Cruiseturister fra USA, Canada og Australia utgjør et samlet utslipp på 145 000 tonn CO₂ – det er mer enn CO₂ -utslippet fra alle norske reiselivsbedrifter til sammen.

Hele rapporten kan leses her: «Reiselivets klimarapport»

Artikkeltags