Tok et steg mot Trøndelag: – Følelser er en del av en skilsmisse

Kristiansund bystyre sa ja til å utrede regionflytting. Vedtaket ble gjort med 43 mot 2 stemmer.