Vil ikke love utredning av fødetilbudet

Jan Steinar Engeli Johansen i Fremskrittspartiet vil ikke love at det blir offentlig utredning av fødeomsorgen slik SV og Sp har foreslått.