Gå til sidens hovedinnhold

Budsjett uten reservepost

Artikkelen er over 13 år gammel

Det er ikke rom for noe ekstra i rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan for Kristiansund kommune.

De nye politikerne i Kristiansund har ikke mye spillerom i et 2008-budsjett hvor rådmannen har kommet ut med null på bunnlinja.

Lenge har et driftsresultat på 3 prosent vært et mål for kommuneledelsen. For den nye sammenslåtte kommunen vil det si rundt 33 millioner kroner. Rådmannen har ikke en gang funnet plass til en post for tilleggsbevilgninger denne gangen.

Rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan for 2008 til 2011 ble lagt fram på formannskapsmøtet i går.

Bernhard Lillevik (KrF) var en av de få som kommenterte budsjettet allerede nå. Han mente at det måtte avsettes noen millioner til en reservepost til uforutsette hendelser.

Nå skal politikerne og partiene finne dekning for sine kampsaker ved å skjære på andre poster i budsjettet - eller øke inntektssida.

Vil bruke mindre på Festiviteten

Kjell Bjarne Dahl (Rødt) var allerede klar på at han vil gi 5,5 millioner kroner mer til de som trenger det mest i byen. Det vil han gjøre ved å fjerne alle egenandeler på pleie og omsorg, og bevilge ytterligere 3,5 millioner kroner for å øke sosialhjelpsatsene. Dahl vil også bruke en halv million kroner til å opprette en stilling som miljøarbeider, til forebyggende arbeid for ungdom som faller ut av skolen. Dette skal dekkes inn ved å redusere oppussingen av Festiviteten foreslår han.

Mange investeringer

Etter sammenslåingen vil Kristiansund ha en gjeld på 1,1 milliarder kroner og det er en målsetting, at den ikke skal øke neste år. Av de 110 millionene som er på investeringsbudsjettet for neste år, skal 59 millioner finansieres ved nye låneopptak. Oppussing av Festiviteten, investeringer innenfor vei, vann og renovasjon, nytt krematorium, nye pongtonger for Sundbåten og en rekke tiltak i skolen, er blant de viktigste postene.

Ikke noe til stadion

Nytt dekke og nytt tribuneanlegg på Idrettsplassen (Kunstgressbanen) er ikke tatt med i neste års budsjett. Rådmannen varslet i går at han i løpet av kort tid vil legge fram en egen sak om dette. Så spørs det om byens politikere vil bruke inntil 6 millioner kroner på en kortsiktig løsning for KBK, eller forsere utbyggingen av Atlanten stadion.