Sykehjem med kodelås på rømningsveien

Smøla sykehjem har satt kodelås på rømningsveier som ikke fristilles ved brannalarm. Det er bare en av mange påviste mangler ved brannsikkerheten etter et tilsyn i sommer.