Bompenger i Norge: 800 kroner. I Sverige: 8 kroner og 20 øre

Av

Bobilturisten fikk seg en gledelig overraskelse da bompengeregningen fra Sverige dumpet ned i postkassen.