Ber om lån fra kommunen – for å betale regning fra kommunen

Kommunen må ta stilling til om de skal ettergi det eller omgjøre lånet til kommunalt innskutt egenkapital senere, skriver Bolgneset Utvikling i søknaden.