Fyrlykter erstattes med navigasjonslys

Av

Kystverket erstattar no gamle fyrlykter med nye navigasjonslys.