- Bare bevisst bruk av butikken kan sikre at den overlever

Ingebrigt Garthe (fra venstre), Sverre Egil Settemsdal, Nora V. Bøe og Gunhild Bøklep Bøe utgjør styret i Bøfjorden Grendalag sammen med Anders Melling, som hadde forfall denne kvelden.

Ingebrigt Garthe (fra venstre), Sverre Egil Settemsdal, Nora V. Bøe og Gunhild Bøklep Bøe utgjør styret i Bøfjorden Grendalag sammen med Anders Melling, som hadde forfall denne kvelden. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bøfjorden bygdelag diskuterte nærbutikk, turisme og brannvern.

DEL

Dagleg leder ved Coop Marked på Bølandet, May Iren Dønheim Hovde, kom med et engasjerende innlegg om situasjonen for nærbutikken under et bygdemøte i Bøfjorden torsdag.

Lønnsomheten er ikke som ønsket og både hun og andre pekte på at bare bevisst bruk av butikken kan sikre at den overlever.

Dette skriver Bøfjorden grendelag i en e-post til Tidens Krav.

Fra salen advarte Hallvard Brusethaug om de negative konsekvensene hvis butikken forsvinner.

– Bøfjorden blir mindre attraktiv for både fastboende og ferierende, og verdien av hus og hytter vil gå drastisk ned, sier Brusethaug.

Butikken som møtested og servicesentral på mange felt ble framhevet.

– Vi selv kan sørge for at butikken vår er liv laga, ble det sagt i møtet.

Brannvern

Ingebrigt Garthe i styret fortalte om brannvernsituasjonen. Med tre mils avstand til utrykningsstasjonen i Surnadal er det nødvendig å ha slokkeutstyr lokalt.

Inge Dønheim bekreftet dette med å referere til brannen hjemme i Bøgeilen for noen år sden.

– Frivillige rakk å berge våningshuset fordi dei var på staden lenge før mannskap frå Surnadal kunne koma, sa han.

– Vi er ikkje formelle brannfolk og må alltid varsle sentralt når det oppstår brann, understreket en av dei frivillige, Lars Arve Gravvold. 

Det frivillige brannvernet er dugnadsbasert, og utstyr til sjølhjelpsstasjonen er skaffet på billig vis.

– Men vi har behov for offentlig stønad til utbedring, poengterte Ingebrigt Garthe.

Han orienterte også om at bygda har skaffet hjertestarter, og opplæring i bruk av denne er en prioritert oppgave.   

Promotering

Optimismen preger det nye felles nettverket som er startet for å promotere Bøfjorden.

Vi har flott natur, dyktige lag og kan by på massevis av opplevinger for tilreisende, ble det sagt.

Det blir nå søkt om fylkesmidler til dette, og mye er prøvd ut allerede.

Naturguiden «Turar i Bøfjorden» presenterer 26 vandreruter i variert landskap mellom fjell og fjord. Spennende kulturhistorie står i guiden, og skiltene på fleire turposter har AR-teknologi slik at bilde, tekst og film kan lastes ned etter hvert som dette blir lagt inn i systemet.

Skytterlag, historielag, idrettslag, bygdekvinnelag, restaurant, nærbutikk, sangkor, musikkgrupper og grendehuset med Leikarvollen scene har mye å by på.

Vi må informere godt om tiltaka våre gjennom kulturbrosjyrer og aktiv annonsering på Bøfjord-nett, sa Bernt Bøe og viste til at fjorårets sommerguide kunne presentere eit halvt hundre kulturarrangement i bygda.

Vegsikring og fyrlykt

Ønsket om sikring av vegen mellom Bøfjorden og Settemsdalen var tema. Styret i grendelaget vil følge opp tidligere kontakt med vegmyndighetene om dette.

Det ble også opplyst at Bøfjorden historielag overtar Staknes Fyrlykt frå Kystverket når den i løpet av året blir erstattet av mer moderne navigasjonslys. Sammen med Bøfjorden småbåtforening vil historielaget plassere den 88 år gamle lykta på moloen ved Elvanesset og således sikre at et sentralt kulturminne fremdeles får ha sin synlige plass i fjordbygda.

Artikkeltags