En av Karlsens to klienter forteller at hun ble misbrukt seksuelt fra hun var seks til hun forlot barnehjemmet i slutten av tenårene. Overgriperen, ifølge kvinnen en ansatt på institusjonen, gjennomførte samleie med henne da hun var 13 år.

– Jeg sa fra om overgrepene til andre ansatte på barnehjemmet. Men ingen trodde meg. De sa jeg hadde livlig fantasi og at jeg løy, sier kvinnen som ønsker å være anonym på grunn av familien. Vi gir henne det fiktive navnet «Sølvi».

– Jeg var på barnehjemmet fra jeg var halvannet år til jeg var 20. Det var overgrep og lite stell, sier kvinnen som ble født på begynnelsen av 1960-tallet. Hun bor fortsatt i byen. I dag er hun uføretrygdet.

Strafferettslig er sakene mot de angivelige overgriperne foreldet.

Overgrep

– Jeg kan ikke si noe om andre ble utsatt for overgrep. Der tør jeg bare snakke om meg selv. Men de andre var i samme båt når det gjaldt mangel på stell.

Advokat Johnny Karlsen tror flere har opplevd både omsorgssvikten og overgrepene «Sølvi» ble utsatt for, og håper at flere vil tørre å stå fram nå som hans klienters sak blir kjent gjennom Tidens Krav.

– Mye av dette ligger langt tilbake i tid, og mange har nok prøvd å glemme.

«Sølvi» forteller at det ikke er mange igjen av dem hun vokste opp med på barnehjemmet.

– Jeg har måttet være psykisk tøff for å overleve. Noen kom i fosterfamilier som unge, de har det gått bra med. Men mange av dem som var der like lenge som meg tok selvmord, havnet på psykiatriske institusjoner eller døde på grunn av alkohol eller narkotikamisbruk. Det er få igjen. Selv er jeg bitter og sint over mulighetene som ble tatt fra meg.

Underernært

«Sølvi», som beskriver seg selv som en av få det har gått bra med, forteller at hun var underernært som elleveåring.

– Maten ble presset i oss. Spiste vi ikke opp, fikk vi maten på nytt igjen dagen etter. Det vanket ikke ny mat før den første var spist opp. I begynnelsen fikk vi badet en gang annenhver måned. Håret var fett og klærne møkkete. Vi ble ledd av og sett ned på av de andre ungene på skolen, sukker hun.

Erstatning

I stortingsmelding nummer 24 2004/2005, åpner Stortinget for billighetserstatning for barnehjemsbarn. I fjor høst skrev Karlsen søknad om slik erstatning for de to til justissekretariatet i Oslo.

– Men behandlingstiden er lang. Vi har ikke fått svar.