Ble enige om kjøp av sykehustomt

Rådmann Just Ingebrigtsen og kommunen kom til enighet med grunneier på Storbakken.

Rådmann Just Ingebrigtsen og kommunen kom til enighet med grunneier på Storbakken.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Kristiansund kommune og grunneier Nils Frey jr. er enige om at kommunen skal kjøpe et større areal som Frey eier på Storbakken.

DEL

Som kjent har kommunen planer om å gi bort tomta til helseforetaket hvis de vil bygge nytt fellessykehus på Storbakken.

Les også: Gir bort sykehustomta

– Både beløpet og størrelse på tomta er omforent, men vi vil foreløpig avvente en ukes tid før vi offentliggjør avtalen, sier rådmann Just Ingebrigtsen.

Han begrunner dette med at partene ønsker noen dager på å gå igjennom avtaleteksten, som blant annet inneholder en rekke juridiske formuleringer.

Partene har avtalt at de skal møtes igjen kommende torsdag. Går det som Just Ingebrigtsen håper, kan avtalen da signeres – gjerne med pressen til stede.

Rådmannen opplyser ellers at avtalen senere vil bli lagt fram for bystyret til endelig godkjenning. Det vil trolig skje i bystyrets budsjettmøte i midten av desember.

Tidens Krav fikk fredag opplyst at rådmannen har lagt inn et beløp på 16 millioner kroner til tomtekjøp på Storbakken i neste års budsjett. Dette blir nå bekreftet av Just Ingebrigtsen.

Beløpet blir karakterisert som en «overslagsbevilgning» som skal finansieres på ordinær måte i budsjettet. Beløpets størrelse ble fastsatt på et tidspunkt hvor forhandlingene med Nils Frey jr. ennå ikke var gjennomført.

Det er derfor ikke kjent om det beløp partene nå er enige om, ligger høyere eller lavere enn 16 millioner.

Just Ingebrigtsen presiserer ellers at beløpet i budsjettet ikke er spesifikt knyttet til sykehustomt, men til «offentlig formål».

Det betyr at kommunen kan komme til å bruke tomta til andre formål som eksempelvis boliger, barnehage, skole eller annet dersom sykehuset ikke ender på Storbakken.

Artikkeltags